עוף החול באש

אין התחלה בלי סוף
תמיד מוות לפני החיים
משל למות העוף
אין עוף החול מאבד חיים

איזה נחמה מופלאה
חיים אחרי האש בוערת
איזה פחד נורא
בתוך האש שבוערת

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: