לב סורר ומורה

התחלות הן קשות
אומרים לי
בוודאי
אני אומרת
אני יודעת
באמת

אז מדוע
שואלים,
מדוע את בוכה

אין לי ברירה
משיבה

כשלקחתי ברירה
כשאמרתי
״יש לי ברירה!״
ברירה אחרת
נלקחה ממני

עדיין יש לי לב

אמרתי אין לי
נשמה
אבל עדיין יש לי לב
ולבי כואב

לבי כואב
ומעיני זורם

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s